SITI SAWIYAH ABD. GANI D2O1O2044752

My photo
MERLIMAU, MELAKA, Malaysia

Friday, 9 December 2011

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) – BAHASA MALAYSIA
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS

Tahun                                    : Arif
Mata pelajaran                     : Bahasa Malaysia
Tarikh                                     : 21 Oktober  2011
Hari                                        : Jumaat
Masa                                      : 11.00 – 11.30 pagi
Bil. Murid                               : 6 orang
Tema                                     : Kenderaan
Kemahiran                            : 2.3 mengenal pasti kenderaan
Pengetahuan sedia ada    : Murid pernah melihat kenderaan di persekitarannya
Hasil pembelajaran                            : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1.     Menyebut 5 nama kenderaan daripada 9 nama kenderaan
2.     Mengklasifikasikan jenis kenderaan dengan betul
Penyerapan mata pelajaran             : Muzik , Pendidikan Seni
Penggabungjalinan Kemahiran :Nyanyian , lisan , bacaan
Unsur terapi                          : Pengamatan , pertuturan , psikomotor halus
Penyerapan nilai :   a) berusaha melakukan sesuatu tugas
                                       b) mendengar arahan
                                       c) bersungguh-sungguh menyempurnakan tugasan
KBKK                                     :  Menjana idea, memberi pendapat
BBM / Resos                         :  a) kad suku kata
                                      b) lembaran kerja
                                      c) multimedia ( komputer riba – lagu “ Bapaku Pulang “ )

                                    LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


LANGKAH

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI P&P

CATATAN

SET INDUKSI
( 5 MINIT )
1.     Nyanyian lagu
“ Bapaku Pulang”
2.     Pengenalan tajuk pelajaran

1.     Murid ditunjukkan video lagu berkaitan dengan kenderaan
2.     Murid menyanyi mengikut irama lagu dari lagu yang ditunjukkan
3.     Murid dikaitkan dengan tajuk pembelajaran pada hari ini iaitu kenderaan

Teknik : soaljawab, penerangan

Terapi : pertuturan

Nilai : berusaha

Resos : Multimedia


LANGKAH 1
( 10 MINIT )


1.     Bersoaljawab mengenai kenderaan yang diketahui
2.     Memperkenalkan jenis-jenis kenderaan iaitu darat,udara dan air

1.     Guru bersoaljawab dengan murid kenderaan mereka ketahui
2.     Murid diminta untuk menyebut nama kenderaan yang mereka ketahui satu persatu
3.     Guru menulis jenis-jenis kenderaan di papan putih

Teknik : soal jawab

Terapi : pertuturan

Nilai : tidak mudah berputus asa

Resos : papan putih, pen marker

LANGKAH 2

 ( 13 MINIT )1.     Mengelaskan kenderaan mengikut jenis
2.     Aktiviti permainan bahasa ( kad suku kata )
1.     Murid ditunjukkan gambar kenderaan yang telah dicampurkan
2.     Murid mengelaskan jenis kenderaan iaitu darat, air dan udara
3.     Murid mewarna, menggunting, menampal gambar mengikut jenis kenderaan
4.     Guru meminta murid mencantumkan kad suku kata supaya menjadi perkataan iaitu sejenis nama kenderaan
5.     Murid mencantumkan kad suku kata menjadi nama kenderaan
6.     Guru memberikan ganjaran kepada murid yang berjaya
Teknik : menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja

Terapi : pengamatan, psikomotor halus

Nilai : berusaha

 Resos : gambar kenderaan, kad suku kata
    PENUTUP
( 2 MINIT )

1.     Mengimbas kembali
2.     Penyerapan nilai yang diperoleh
1.     Murid diminta mengimbas semula pelajaran yang telah dipelajari pada hari ini
2.     Murid diterangkan nilai-nilai yang diperolehi dalam pembelajaran
3.     Murid dirumuskan pembelajaran hari ini
Teknik : soal jawab, penerangan

Terapi : pertuturan

Nilai : mendengar arahan


No comments:

Post a Comment